වහාම අහඹු පී.සී.ආර්. පරීක්‍ෂණ අරඹන්න - GMOA

Friday, July 10, 2020 0 Comments


කොරෝනා රෝගීන් තවදුරටත් සමාජය තුළ සිටිය හැකි නිසා වහාම අහඹු ලෙස සමාජය තුළින් පී. සී. ආර්. පරීක්‍ෂණ සිදුකළ යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය රජයට දන්වා සිටී.

  Read More>>