වාහනයක් හදද්දී කාබයිට් ටැංකිය පිපිරී පෑස්සුම් ශිල්පියා මරුට

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

නවගමුව රණාල කැන්දහේනවත්ත ප්‍රදේශයේ රථවාහන අංගනයක වාහනයක පෑස්සුමක් සිදු කරමින් සිටියදී එක්වරම කාබයිට් ටැංකියක් පිපිරී යාමෙන් ඒ අසල පෑස්සුම් කරමින් සිටි පෑස්සුම් ශීල්පියෙකු ඊයේ (27) දහවල් එම සිද්ධස්ථානයේදී මිය ගොස් ඇතැයි නවගමුව පොලිසිය පවසයි. 
  Read More>>