පොලිස් අණ නොතැකූ නාවික භටයා පොලීසිය සමඟ ගේමක

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments


පොලිස් අණ නොතකා පලාගිය යතුරුපැදිකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගිය පොලිස් පිරිසක් යතුරුපැදිකරුගේ ප්‍රහාරයට ලක්ව එක් පොලිස් නිලධාකු ඊයේ (27) වැනිදා අලුයම රෝහල් ගත කරනු ලැබ ඇතැයි පල්ලෙවෙල පොලිසිය කියයි. 
  Read More>>