ජෝර්දානයේ රැකියා විරහිත ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසකට කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

ජෝර්දානයේ සේවය කළ රැකියා විරහිත ශ්‍රී ලාංකික සේවක පිරිසකට ඊයේ (27දා) සවස ජෝර්දාන් පොලීසිය විසින් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ. ජෝර්දානයේ ඇඟලුම් කම්හලක සේවය කරන මෙම සේවකයන් 340ක පමණ පිරිසක් රැකියා විරහිතව සිට ඇති අතර ඔවුන් එම කර්මාන්ත ශාලාවට අයත් නේවාසිකාගාරයක රැදී සිට තිබේ.
  Read More>>