සමහර විට මම නිතර දකින්න නැත්තේ මාධ්‍ය තුළ වෙළෙඳ පොළක් හදාගෙන නැති නිසා වෙන්න ඇති

Sunday, July 12, 2020 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News