ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2606- අද එකතුව 95

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

July 12
5.45pm
ආසාදිතයින් එකතුව 2606 කන්දකාඩු තවත් පුහුණුකරුවකු මහනුවර කුන්ඩසාලේ ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගෙන ඇත අද එකතුව 95
ප.ව.5.15
මෙරට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2605ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News