ඕස්ට්‍රේලියානු ඉතිහාසය කණපිට පෙරලූ හෙළිදරව්වක්

Sunday, July 19, 2020 0 Comments

මෙල්බන් නුවරෙහි පනවා තිබූ අගුළු දැමීම අතරතුර අඟහරුවාදා උදෑසන ජෙනී හොකිංට ඇය වර්ෂ ගණනාවක් පුරාවට ලබාගැනීමට වෑයම් කළ රහසිගත ලියුම් කිහිපයක් කියවීමේ අවස්ථාව උදා විය.
ඇගේ තිරය මත දිස් වෙමින් තිබුණේ අවුරුදු 45කට පෙර ඕස්ට්‍රේලියානු කැරැල්ලක් පැවති කාලයක
  Read More>>