ගාල්ලෙන් 221ක් ස්වයං නිරෝධායනයට

Sunday, July 19, 2020 0 Comments

කන්දකාඩු සිද්ධියට ආදාලව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල පුද්ගලයින් 221 දෙනෙකු ගෘහ ආශ්‍රිතව  ස්වයං
නිරෝධායනයට ලක්කොට ඇති බැව් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශිය වසංගත රෝග විද්‍යාඥ වෛද්‍ය වෙනුර
කේ සිංගාරච්චි මහතා පවසයි.
  Read More>>