අගමැති ගිය රැස්වීමක උණුසුම් තත්වයක් (VIDEO)

Sunday, July 19, 2020 0 Comments

ගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ සෙවනගල ප්‍රදේශයේ පොදුජන එක්සත් පෙරමුණේ රැස්වීමක උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ.
මෙම ජන හමුව සංවිධානය කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායක ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ සහ
  Read More>>