හමුදා නිවුන් සොයුරෝ ගිනස් පොතට

Friday, July 31, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සේවය කරන නිවුන් සොහොයුරන් වන මේජර් ජනරාල් පූරක සෙනෙවිරත්න හා මේජර් ජනරාල් ජයන්ත සෙනෙවිරත්න මහත්වරු ගිනස් ලෝක වාර්තා පොතට ඇතුළත් වීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ගිනස් වාරිතා පිළිබඳ බලයලත් නියෝජිත වෙත අදාළ ලියකියවිලි ඊයේ (30) බාර දුන්හ.

  Read More>>