අඟුලානේ පොලිස් වෙඩි පහරින් පුද්ගලයෙකු මියයාමෙන් පසු කලබලකාරී තත්වයක්

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

මොරටුව අඟුලාන, ලුණාව ප්‍රදේශයේදී පොලිස් වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු මියගිය සිදුවීමක් ඊයේ රාත්‍රී වාර්තා වී තිබේ. ඊයේ රාත්‍රී 11.45 ට පමණ මාර්ග බාධක යොදා වාහන පරීක්ෂාවට ලක් කළ අවස්ථාවක
  Read More>>