පෙබරවාරි විදුලි බිලට සමාන මුදලක් කොරෝනා මාසවලටත් ගෙවන්න - අගමැති යෝජනා කරයි

Monday, July 13, 2020 0 Comments

පෙබරවාරි විදුලි බිලට සමාන මුදලක් කොරෝනා වසංගතය පැවැති මාසවලටද  ගෙවන ලෙස තමන් යෝජනා කළ බව  අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහනුවරදී පෙරේදා (11) පැවැසීය.
විශේෂයෙන්ම කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් සැලැසීම
  Read More>>