වෙළෙඳ සල් වසා දැමීමට රත්නපුර කලවානේ තීරණයක්

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

කොරෝනා තත්වය කලවාන ප්‍රදේශයට බලපෑම හේතුවෙන් අද(14) දහවල් 12.00 සිට ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැල්
  Read More>>