මොණරාගල කොරෝනා ආසාදිතයින් 2 ක් ආශ්‍රිතයින් 45 ක් ගැන පරීක්ෂණ

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව මොණරාගල සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ පී ඩී කේ අධිකාරි මහතා පවසයි.
  Read More>>