බලන්ගොඩ කොරෝනා 6 දෙනෙකු නිසා තවත් 23 ක් නිරෝධායනයට

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනවල කෝවිඩ් -19 ආසාදනය වී ඇතැයි හඳුනාගත් පුද්ලයෙකු සමග සෘජු සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 6 දෙනා සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වූ තවත් 23ක් ස්වයං නිරෝධායනයට
  Read More>>