කොරෝනා අවදානමක් හේතුවෙන් කොළඹ මොබිටෙල් ප්‍රධාන කාර්යාලය වැසෙයි

Tuesday, July 14, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයෙක් ඇසුරු කල අයෙක් පැමිණී බවට තහවුරුවීම හේතුවෙන් කොළඹ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News