පහරකෑමක් නිසා පාලිත තෙවරප්පෙරුම රෝහල් ගත කෙරේ

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක පාලිත තෙවරප්පෙරුම,
  Read More>>