ශ්‍රී ලංකා - ඉන්දියා - තුර්කි වකුගඩු ජාවාරම හෙළිවූ හැටි

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව හා තුර්කිය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සිදු වන වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ ජාවාරමක තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට හයිද්‍රාබාද් පොලිසිය සමත්ව තිබේ. ඒ තුර්කියේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ සැත්කමක් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන්
  Read More>>