බන්ධනාගාර බසයට දුම්කොළ විසිකර පැනගිය සැකකරු පොර බදා අල්ලයි

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

කළුතර අධිකරණය ඉදිරිපිට ඉකුත්දා (27) සවස නතර කර තිබූ බන්ධනාගාර බස් රථයේ සිටි රැඳවියන්ට දුම් කොළ කැබැලි විසි කර පලා යමින් සිටි පුද්ගලයකු ලුහුබැඳ ගොස් පොරබදා අල්ලාගෙන ඇති අතර
  Read More>>