ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීම කල් යයි

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීම ප්‍රමාද කිරීමටත් විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම තාවකාලිකව නතර කිරීමටත් රජය තීරණය කර තිබෙයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News