කොරෝනා හැදුණ කුන්ඩසාලේ හමුදා නිලධාරියා නිසා ආශ්‍රිතයින් 40 ක් නිරෝධායනයට

Sunday, July 12, 2020 0 Comments


මහනුවර කුන්ඩසාලෙ ප්‍රදේශයේ හමුදා නිලධාරියෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වි ඇති බවත් ඔහුගේ පවුලේ අයද මේ වන විට පි සි ආර් පරික්ෂණයට ලක් කර ඇති බව මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ අර්ජුන තිලකරත්න පවසයි.
  Read More>>