🔥 රත්නපුර ආසාදිත 3 දෙනෙක් නිසා 60 ක් නිරෝධායනයට

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

ත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිත වූ පුද්ගලයන් තුන් දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.
ඔවුන් තිදෙනාම කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සේවයේ යෙදී සිටී යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් තුන්
  Read More>>