කන්දකාඩු පොකුර ඉක්මණින් නිවී යාවි - වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

නාවික සෙබළුන් අතර කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය සිදුවූයේ ක්‍රමිකව වුවත් කන්දකාඩුහිදි ඊට පරස්පර තත්ත්වයක්
දක්නට ලැබුණු බවත් එහිදී නේවාසිකයන් 479 දෙනා අතරින් පුද්ගලයන් 339 දෙනෙකුට රෝගය වැළඳී
තිබෙන බව
  Read More>>