කන්දකාඩු උපදේශක උණවටුන ආසාදිතයාගේ පවුලේ අයගේ වාර්තා පිටවේ

Monday, July 13, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශකවරයකු ලෙස සේවය කළ උණවටුන, තල්පේ, අත්තරගොඩ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයාගේ මවට, බිරිඳට සහ අසල්වාසින්ට කොරෝනා ආසානය වී නොමැති බවට ඊයේ (12)කරාපිටිය
  Read More>>