මට යෙහෙළියෝ හිටිය පෙම්වතියො නම් නෙමෙයි - පූජ්‍ය කාගම හිමියන්

Monday, July 13, 2020 0 Comments


ඔබ වහන්සේගේ ගිහි කල නම මොකක්ද?
 අනුරසිරි ගුණරත්න

 අපි හාමුදුරුවෝ මහණ වුනේ වයස  කීයෙන්ද?
 වයස අවුරුදු විසි තුනයි ඒ  1993.

  Read More>>