පුතාගේ පොටෝ විකුණනවාට එරෙහිව මෙගන් හැරී නඩු මගට

Sunday, July 26, 2020 0 Comments


තම පුත් ආචිගේ ඡායාරූපයක් විකිණීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීම නැවැත්වීම සඳහා බ්‍රහස්පතින්දා දින හැරී කුමරු සහ මේගන් මාක්ල් පැමිණිල්ලක් ගොනු කර තිබේ. ඔවුන්ගේ නිවස පිහිටි ලොස් ඇන්ජලීස් ප්‍රදේශයේදී ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට බාධා එල්ල කරමින් එම ඡායාරූපය රැගෙන ඇති බව ඔවුන් පවසයි.
  Read More>>