කොරෝනා වයිරසයෙන් ධනවත් රටවල් 6ක ආණ්ඩුත් ජනතාවට එපාවෙලාලු

Monday, July 27, 2020 0 Comments

'කොවිඩ්-19' හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යප්තියත් සමඟ ජනතාව ආණ්ඩු කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය බිඳ වැටී ඇතැයි නවතම අධ්‍යයන වාර්තාවකින් අනාවරණය වී ඇත. නව කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම ලොව රටවල ආණ්ඩු දැඩි පරිශ්‍රයක් ගනිමින් සිටින අතර මිලියන ගණනක් ජනතාව මත පනවා තිබෙන ලොක්ඩවුන් සීමා හේතුවෙන් ආර්ථිකය කඩා වැටෙමින් තිබේ. 
  Read More>>