සම්පායෝගේ සොහොයුරාගෙන් පැය 5 ක ප්‍රකාශනයක් ගනී

Friday, July 31, 2020 0 Comments

වරෙන්තු ලැබ සිටින මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරි අනුරුද්ධ සම්පායෝ මහතාගේ සොහොයුරු නෙරංජන් සම්පායෝ මහතාගෙන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (30) පැය පහක ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගත් බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.
  Read More>>