ලංකාපුර ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයින් 325 කට අද PCR පරීක්ෂණ

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කරන පුද්ගලයෙක් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම නිසා ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් විශාල පිරිසකට කොරෝනා වෛරසය ගමන් කළේද
  Read More>>