තාම සාමාන්‍ය සමාජයෙන් රෝගීන් 25යි - කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නෑ - වෛද්‍ය ජාසිංහ

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

මේ මෙහොතේ රටට ඇඳිරි නීතිය පැනවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ සඳහන් කර සිටියේය.
  Read More>>