ළමා නිවාසයක් තුළ ගෙළ වැළලාගෙන මියගිය 17 වියැති දැරියක හමුවේ

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

වවුනියාව, කෝවිල්පුදුකුලම ප්‍රදේශයේ ළමා නිවාසයක සිටි දැරියකගේ මළ සිරුර එම ළමා නිවාසය තුළදී
හමුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි වවුනියාව පොලිසිය පවසයි.

  Read More>>