බෞද්ධ දහම් පාසල් අගෝස්තු 16 වැනිදා ඇරඹේ

Monday, July 27, 2020 0 Comments

daham school sri lanka
කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා තිබූ බෞද්ධ දහම් පාසල් අගෝස්තු 16 වැනිදා සිට අදියර දෙකක් යටතේ යළි ආරම්භ කරන බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා පැවසීය.
  Read More>>