නාකොටික් නඩු බඩු ගබඩාවේ හැංඟූ තවත් කුඩු මලු 15ක් රසපරීක්ෂකට

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

සැකකාර නාකොටික් නිලධාරීන් විසින් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් නොකර මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නඩු භාණ්ඩ කාමරයේ රඳවා තබාගෙන සිටි හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 340ක් සහ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්
  Read More>>