ගම්පහ ෆිසික්ස් සර්ට කොරෝනා හැදී 152 කට PCR පරීක්ෂණ

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

ම්පහ ප්‍රදේශයේ විදුහලක ඉගැන්වීම් සිදුකරන අතරවාරයේ භෞතික විද්‍යා උපකාරක පන්තිද පවත්වන ගුරුවරයෙකුට  කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයවීම නිසා සිදු කළ විමර්ශනය අනුව ඔහු පසුගිය දිනවලදීත් උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා උපකාරක පන්ති පැවැත්වූ බවට හෙළිවීම නිසා
  Read More>>