රට පැන්න නම ගිය පාතාලයන් 13ක් ගෙන්වා ගන්න පොලිසිය ජාත්‍යන්තර පොලිස් සහාය පතයි

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

පිට රටවල සැගවී සිටින නමගිය පාතාල කල්ලි සාමාජිකයන් 13 දෙනකු මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට එරෙහිව රතු වරෙන්තු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසට සියලුම පොලිස්
  Read More>>