උතුරු පළාතේ පාතාල කල්ලි 09ක්

Saturday, July 25, 2020 0 Comments

උතුරු පලාතේ පාතාල කල්ලි 09ක පමණ ක්‍රියාත්මක වන බවට තොරතුරු මේ වනවිට හෙළි කරගෙන ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙක්  පැවසීය.
පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය, යුද හමුදා බුද්ධි අංශ හා පොලිස් බුද්ධි අංශ විසින් මෙම පාතාල කල්ලි 09 සහ මේවායේ නායකයන් හා සාමාජිකයන් ගැනද
  Read More>>