ලංකාවේ පළමු අක්මා බද්ධය කිෂාණු දියණියට මවගෙන්

Saturday, July 25, 2020 0 Comments

ලංකාවේ ප්‍රථම ළමා අක්මා බද්ධය රාගම මහ රෝහලේ දී සාර්ථකව නිම කිරීමට හැකිවූ බව අක්මාව හා අග්න්‍යාශය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය රොහාන් සිරිවර්ධන මහතා දන්වා සිටී. නව හැවිරිදි එස්. කිෂාණු  නමැති දියණියට
  Read More>>