'කොරෝනා දෙවැනි උච්චතම අවස්ථාවකට ලොව බොහෝ රටවල් මුහුණ දෙමින් සිටී' - WHO

Tuesday, June 23, 2020 0 Comments

COVID-I9 වෛරසය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, තවමත් ඒ මාක්කික බවත්,බොහෝ මිනිසුන් මේ වනවිටත් ඊට ගොදුරු වෙමින් සිටින බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස්  අද්නාමි ගෙබ්‍රෙයිසස් පවසයි.
  Read More>>