දඹුල්ලේ අනියම් සැමියා නියම සැමියාව මරා ටයර් දමා පුළුස්සලා

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

සුගියදා දඹුල්ල, ඉහළ ඇරෑවුල, ගෝනවැව ප්‍රදේශයේ දී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර ටයර් දමා පුළුස්සා දැමීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට සැක කරන පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙයි.
මාතලේ කොට්ඨාශ අපරාධ අංශය මඟින් අත්අඩංගුවට ගැනුණු මෙම සැකකරුවන් ඊයේ (29) රාත්‍රියේ දඹුල්ල පොලිසිය වෙත භාරදී ඇත.
පසුගිය 16 වනදා දඹුල්ල, ඉහළ ඇරෑවුල, ගෝනවැව ප්‍රදේශයේ කැලෑවක් තුළ
  Read More>>