බූරුපොළේ ඔත්තුවෙන් උඩුපිල හොර නෝට්ටු ගැහිල්ලක් එළියට

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

දෙල්ගොඩ උඩුපිල බෑබඩ ප්‍රදේශයේ කලක සිට පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරන ස්ථානයක් පෙරේදා (28) පස්වරුවේ වැටලු මීගහවත්ත පොලිසියේ නිලධාරීහු ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු, පරිගණක උපකරණ සමග සැකකරුවන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත් වුහ.

  Read More>>