කරුණාගේ චරිතය අංගුලිමාලට සමාන කරන්න බැහැ - ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

ඇතැම් දේශපාලඥයන් විසින් අංගුලිමාල චරිතය හා විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් (කරුණා) චරිතය සමාන කර කතා කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි සහගත වන බවට ජාතික විද්වත් සංඝ සභාවේ සභාපති පූජ්‍ය, ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් ප්‍රකාශ කර සිටියහ.
 උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ,
  Read More>>