පුද්ගලික වාහනයක යන අයට මුහුණු ආවරණ අවශ්‍ය නෑ - වෛද්‍ය පබා

Tuesday, June 02, 2020 0 Comments

පුද්ගලයෙකු පෞද්ගලික වාහනයක් පදවන විට මුහුණු ආවරණයක් අවශ්‍ය නොවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පොලිසිය ඊයේ කරුණු පැහැදිලි කර තිබේ.
කොරොන වයිරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා කොළඹදී රිය පැදවීමේදී බොහෝ වාහන රියදුරන් මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටිනු දැක ගන්නට ලැබේ.
  Read More>>