කොරෝනා නිසා තාත්තාගේ අවසන් කටයුතු නිසි ලෙස කරන්න බැරිවීම ගැන කණගාටුයි - ජීවන්

Tuesday, June 02, 2020 0 Comments

අභාවප්‍රාප්ත ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී ස්තුති කතාව කළ තොණ්ඩමාන් මහතාගේ පුත් ජීවන් තොන්ඩමන් මහතා මෙසේ කියා තිබේ.
කොරෝනා වෛරසය පැතිර යෑමේ අවදානම නිසා මාගේ පියාගේ අවසන් කටයුතු නිසි ලෙස සිදු කිරීමට හැකි වුණේ නෑ.  ඔහුට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට සියලුම දෙනාට
  Read More>>