තොණ්ඩමන් මරණය අගමැති මහින්දට කම්පනය ඇති කළේ ඇයි? අක්කගෙ පුතා සෙන්තිල් වෙනුවට වයස 26 ජීවන් පුතුට බලය ගිය හැටි

Tuesday, June 02, 2020 0 Comments

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ (CWC) නායකත්වය දැරූ පශු සම්පත් සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්‍ය සෞමියමූර්ති ආරුමුගන් රාමනාදන් තොන්ඩමන් මහතා මැයි 26වන දින හෘදයාබාධයකින් ජීවිතක්ෂයට පත් විය. ආරුමුගම් සහ තොන්ඩා ලෙස හඳුන්වන මෙම දේශපාලන නායකයා මිය යන විට 55 හැවිරිදි වියේ පසු විය. කුඹුක්ගහවත්ත මාවතේ අංක 135 දරන ඔහුගේ නිවස තුළ ඇවිදිමින් සිටියදී ඔහු ඇද වැටී තිබෙන අතර
  Read More>>