සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට තර්ජනයක්?

Monday, June 01, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහට "යම් කිසි ආකාරයක තර්ජනයක් එල්ල කර ඇතැයි" රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික වෛද්‍ය නවීන් ද සොයිසා පැවසීය.
  Read More>>