පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට සහරාන්ට කරුණු 13ක්

Monday, June 01, 2020 0 Comments

 කතෝලික දේවස්ථාන හා ප්‍රධාන පෙළේ හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාර මාලාවක් එල්ල කිරීම සඳහා තව්හිද් ජමාද් සංවිධානයේ නායක මොහොමඩ් සහරාන් විසින් පාස්කු ඉරිදා තෝරා ගැනීමට මෙන්ම එම ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවම තෝරා ගැනීමට
  Read More>>