මම ජිම් එකට යන්න පටන් ගත්තෙ මගේ ඔළුව හදාගන්නයි - මේධා

Friday, June 26, 2020 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News