දාහත් වසක් තහනම් ගහේ ගෙඩි කෑ සැමියා කුවේටයේ සිටියා කියා ගෙදර ඇවිත්

Friday, June 26, 2020 0 Comments

කුවේටයේ සිටි බව පවසමින් 17 වසරක් තිස්සේ වෙනත් බිරියක සමග වාසය කර නිවසට පැමිණි සැමියාගෙන් ඔහු නිරෝධායනය වූ බවට ලබා දෙන සහතිකය බිරිඳ විසින් ඉල්ලා සිටි පුවතක් කටුගස්තොට පොලිස් වසමෙන් වාර්තා වේ.
විවාහ වී බිරිඳ හා දරුවන් දෙදෙනා සමග තම නිවසේ විසූ සැමියා විදේශ රැකියාවක් සඳහා කටාර් බලා
  Read More>>