මැගසින් බන්ධනාගාර භූමියට විසිකිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ ජංගම දුරකථන පාර්සල්

Monday, June 29, 2020 0 Comments

බොරැල්ල මැගසින් බන්ධනාගාර භූමියට පාර්සල් කර විසිකිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ ජංගම දුරකථන බැටරි, චාජර් ඇතුළු උපකරණ රැසක් සමග පුද්ගලයන් සිවුදෙනෙකු ඊයේ (28දා) බොරැල්ල සීවලී පටුමග ප්‍රදේශයේදී අත්ඩංගුවට ගත් බව බොරැල්ල පොලීසිය පවසයි.
  Read More>>