කරුණා දේශප්‍රේමියෙක් - ෆොන්සේකා දේශද්‍රෝහියෙක් - විජයදාස රාජපක්ෂ

Wednesday, June 24, 2020 0 Comments

ලංකාවේ යුධ අපරාධ සිදුවූ බවට මුලින්ම ප්‍රකාශ කලේ හිටපු හමුදාපතිවරයෙක් වන ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා බවත් කරුණා අම්මාන් එසේ යුධ අපරාධ සිදු නොවූ බවට පවසමින් රට වෙනුවෙන් සාක්ෂි දීමට ඉදිරිපත් වූ බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

  Read More>>